B4.jpg
B5.jpg
B2.jpg
B1-1.jpg
B3.jpg

TOPDLSP-1

TOPKM-1

TOPDHANG-1

TOPHTRO-1

Giỏ hàng của Bạn

 x 

Giỏ hàng trống

Hội nghị tập huấn với nội dung về các vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty đại chúng và hướng dẫn quy định niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán

    Ngày 10/2010, tại khách sạn NOVOTEL HẠ LONG BAY bên bờ Vịnh Hạ Long xinh đẹp, UBND tỉnh Quảng Ninh, Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội và Công ty chứng khoán Tràng An đã phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn với nội dung về các vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty đại chúng và hướng dẫn quy định niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán.

Các ông: Trần Văn Dũng (Tổng giám đốc - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội), Nguyễn Thế Thọ (Vụ trưởng Vụ quản lý phát hành - Ủy ban chứng khoán nhà nước), Nguyễn Sơn (Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường - Ủy ban chứng khoán nhà nước) cùng nhiều cán bộ đại diện các cơ quan, đơn vị đã tham gia hội nghị.

    Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Quảng Ninh (mã QST) đã cử ông Nguyễn Trọng Nhã (Phó chủ tịch HHĐQT) và ông Phạm Xuân Trường (Kế toán trưởng) tham dự hội nghị. Các đồng chí cán bộ của Công ty đã tích cực giới thiệu và đã thu hút được được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư về cơ hội đầu tư vào cổ phiếu QST: doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh ổn định (bao gồm các mảng kinh doanh: sách, thiết bị, văn phòng phẩm, đầu tư trường học...); có tốc độ tăng trưởng liên tục và ổn định, cổ tức chi trả từ 14 – 16% năm; số liệu quyết toán quí 3/2010 có nhiều chuyển biến tốt: tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.383.502.164 đồng (quí 3/2009 là 1.757.403.094 đồng), lãi đồng 1.463 đồng/ cổ phiếu (lũy kế 3 quí là 1.498 đồng so với 1.336 đống năm 2009)...   

Nguyễn Trọng Nhã